Skip to main content

642 Courses

Toán tư duy logic
Mathematics
Preview Course

Teacher: Bình Kiều

Toán tư duy logic

Giải các bài toán tư duy logic là cơ hội để chúng ta thách thức sự nhạy bén của não bộ, khả năng suy luận tìm các quy luật. 20 bài toán trong bài viết dưới đây sẽ hỗ trợ các bạn học sinh tăng tăng chỉ số IQ của bản thân. Ngay bây giờ hãy tham gia trả lời và sau đó kiểm tra đáp án xem mình đã trả lời đúng bao nhiêu bài nhé. Chúng ta bắt đầu thôi nào!

Toán lớp 1 - Bài kiểm tra chương 4: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100
Mathematics
Preview Course

Teacher: Vân Dương CẩmStudent: Vân Dương Thị Cẩm

Toán lớp 1 - Bài kiểm tra chương 4: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100

Bài kiểm tra toán lớp 1 - chương 4 bao gồm 20 câu hỏi tổng hợp các kiến thức về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100.


Teacher: Thu Nguyen

Test_1

Thầy cô: Binh Kieu

Bài tập toán lớp 1 - chương 4

Giúp học sinh có thể tư duy tốt về toán

2022 Demo Portfolio
Mathematics
Preview Course

Teacher: Lanna Perkins

2022 Demo Portfolio

This first module of tutorial 1 will enable you to take population data and turn them into professional looking population pyramids using free, web-based resources. Module 1 will cover the basics, while module 2 will allow you compare trends over time and include unique demographic identifiers to show change in census data.

Teacher: Phuong Dao

Cookie

Teacher: Johanna Conrad

Testkurs

Das ist ein Test für ActivePresenter Online.

Teacher: A bass

the

Teacher: 小宁 龚

123

Teacher: Estela Yamileth Chávez Gómez

(CG20013) Proyecto 3 - Herramientas Multimediales 2

El presente trabajo corresponde a uno de los requerimientos de la asignatura Herramientas Multimediales 2 de la carrera Licenciatura en la Enseñanza de la Matemática impartida en la Universidad de El Salvador (UES), Ciclo III – 2022.